کانون نوآوری اجتماعی ایران

رویداد‌های کانون نوآوری اجتماعی ایران
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با کانون نوآوری اجتماعی ایران
درباره کانون نوآوری اجتماعی ایران

کانون نوآوری اجتماعی

کانون نوآوری اجتماعی ايران، یک سازمان مردم نهاد با هدف تشکیل و توانمند سازی جامعه کارآفرینی و نوآوری اجتماعی است. این کانون پلتفرمی را فراهم آورد که دانشجویان، کارشناسان و متخصصان با استفاده از تکنولوژی و فناوریهای روز دنیا به حل مسائل اجتماعی بپردازند. کانون در تلاش است آگاهی و دانش لازم در مورد نوآوری اجتماعی را در میان گروه های مختلف چون جامعه استارت آپی، جامعه پزشکان ، فعالان حوزه سلامت ، فعالان حوزه اجتماعی و فعالان حوزه محیط زیست را افزایش دهد و به خلق مدل های جدید کسب و کار در این حوزه کمک می کند.