کانون نوآوری اجتماعی ایران

ارتباط با کانون نوآوری اجتماعی ایران
درباره کانون نوآوری اجتماعی ایران

کانون نوآوری اجتماعی

کانون نوآوری اجتماعی ايران، یک سازمان مردم نهاد با هدف تشکیل و توانمند سازی جامعه کارآفرینی و نوآوری اجتماعی است. این کانون پلتفرمی را فراهم آورد که دانشجویان، کارشناسان و متخصصان با استفاده از تکنولوژی و فناوریهای روز دنیا به حل مسائل اجتماعی بپردازند. کانون در تلاش است آگاهی و دانش لازم در مورد نوآوری اجتماعی را در میان گروه های مختلف چون جامعه استارت آپی، جامعه پزشکان ، فعالان حوزه سلامت ، فعالان حوزه اجتماعی و فعالان حوزه محیط زیست را افزایش دهد و به خلق مدل های جدید کسب و کار در این حوزه کمک می کند.