کانون کارآفرینی ایران

کانون کارآفرینی ایران

رویداد‌ها۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۸
سه‌شنبه ۲۷ مرداد

هاکاتهران

 • تهران
 • رایگان
آواتارکانون کارآفرینی ایران
سه‌شنبه ۲۷ مرداد

هاکاتهران

 • تهران
 • رایگان
آواتارکانون کارآفرینی ایران
سه‌شنبه ۳۰ تیر

هاکاتهران

 • تهران
 • رایگان
آواتارکانون کارآفرینی ایران
جمعه ۲۵ اردیبهشت

هاکا تهران

 • تهران
 • رایگان
آواتارکانون کارآفرینی ایران
سه‌شنبه ۲۳ دی

هاکا تهران

 • تهران
 • رایگان
آواتارکانون کارآفرینی ایران
سه‌شنبه ۱۸ آذر

هاکا تهران

 • تهران
 • رایگان
آواتارکانون کارآفرینی ایران
ارتباط با کانون کارآفرینی ایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام