کانون کارآفرینی ایران

کانون کارآفرینی ایران

رویداد‌ها۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۱
جمعه ۲۳ مرداد

همخوان هفتم

 • تهران
 • رایگان
آواتارکانون کارآفرینی ایران
جمعه ۱۶ مرداد

همخوان ششم

 • تهران
 • رایگان
آواتارکانون کارآفرینی ایران
جمعه ۹ مرداد

همخوان

 • تهران
 • رایگان
آواتارکانون کارآفرینی ایران
شنبه ۳ مرداد

همخوان

 • تهران
 • رایگان
آواتارکانون کارآفرینی ایران
شنبه ۲۰ تیر

همخوان

 • تهران
 • رایگان
آواتارکانون کارآفرینی ایران
شنبه ۱۳ تیر

همخوان

 • تهران
 • رایگان
آواتارکانون کارآفرینی ایران
شنبه ۶ تیر

همخوان

 • تهران
 • رایگان
آواتارکانون کارآفرینی ایران
ارتباط با کانون کارآفرینی ایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام