کانون کارآفرینی ایران

کانون کارآفرینی ایران

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۳
ارتباط با کانون کارآفرینی ایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره کانون کارآفرینی ایران

کانون کارآفرینی ایران یک سازمان مردم نهاد برای ایجاد بستر کارآفرینی در ایران است که در طی سه سال گذشته در حیطه رویدادهای انگیزشی - آموزشی، پژوهش ها و کمپین های حمایتی به فعالیت پرداخته است.