کانون کارآفرینی ایران

رویداد‌های کانون کارآفرینی ایران
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با کانون کارآفرینی ایران
درباره کانون کارآفرینی ایران

کانون کارآفرینی ایران یک سازمان مردم نهاد برای ایجاد بستر کارآفرینی در ایران است که در طی سه سال گذشته در حیطه رویدادهای انگیزشی - آموزشی، پژوهش ها و کمپین های حمایتی به فعالیت پرداخته است.