کانون کارآفرینی دانشگاه تهران

کانون کارآفرینی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با کانون کارآفرینی دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۰۵۷۹۸۴۷۳۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام