کانون کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس

کانون کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس

رویداد‌ها۱۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۲۰
ارتباط با کانون کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۸۷۱۵۴۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام