کانون کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس

کانون کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس

رویداد‌ها۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷۴
ارتباط با کانون کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام