کانون همیاران جوان کارآفرین و کانون کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس

کانون همیاران جوان کارآفرین و کانون کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس

رویداد‌ها۱۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۵۱
ارتباط با کانون همیاران جوان کارآفرین و کانون کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۸۷۱۵۴۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی