کانون یادگیری فردا(کیف کو)

رویداد‌های کانون یادگیری فردا(کیف کو)
ارتباط با کانون یادگیری فردا(کیف کو)
درباره کانون یادگیری فردا(کیف کو)

کانون یادگیری فردا شامل تعدادی از کوچ‌های حرفه‌ای دانش‌آموخته آکادمی بین المللی کوچینگ و مورد تایید فدراسیون بین‌المللی کوچینگ ICF، افتخار این را دارد که با ترکیب موثر آموزش‌های مهارت‌محور با کوچینگ و منتورینگ، در کنار شما همراهان گرامی باشد.
در روش گروه “CYF” موضوعات آموزشی با استفاده از روش کوچینگ با همکاری پرسنل بر اساس نیاز سازمان در راستای خلق آینده مطلوب تهیه می‌شود. این موضوعات به صورت کارگاه‌ها، سمینارها و یا کلاسهایی مهارت محور طراحی و برگزار می‌شود.
ما با ارزیابی سازمان شما، مدل آموزشی مورد نیاز شما را طراحی و اجرا می کنیم