کتایون عسگری

کتایون عسگری

رویداد‌ها۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷۳
ارتباط با کتایون عسگری
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۳۷۵۰۷۹۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کتایون عسگری

هم بنیان گذار موسسه پویندگان اندیشه فردا و سرای محله ی ارم