کرامت

کرامت

رویداد‌ها۵۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۸۳۱
پنج‌شنبه ۳۰ خرداد

ویژگی های مربی مطلوب / مربی چه کسی نیست؟!

  • تهران
  • رایگان
آواتارکرامت
سه‌شنبه ۳ اردیبهشت

نقش والدین در تبلور انگیزه های درونی فرزندان2

  • تهران
  • ۲۴,۰۰۰ تومان
آواتارکرامت
دوشنبه ۲ اردیبهشت

نوجوان و کتابخوانی

  • تهران
  • ۲۴,۰۰۰ تومان
آواتارکرامت
ارتباط با کرامت
شماره برگزارکننده
۸۸۳۶۵۳۳۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام