کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو و دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران

کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو و دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۵۰
ارتباط با کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو و دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۷۶۷۸۳۰۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام