کریدور خدمات فناوری تا بازار

رویداد‌های کریدور خدمات فناوری تا بازار
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با کریدور خدمات فناوری تا بازار
درباره کریدور خدمات فناوری تا بازار

کریدور خدمات فناوری تا بازار، با هدف کاهش زمان تجاری سازی و افزایش نرخ موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گرفته است. کریدور با شناسایی و ارزیابی خدمات توسعه فناوری و تشخیص نیازهای تجاری‌سازی امکان برآورده شدن آنها را فراهم نموده است.