کسب و کار اجتماعی دستادست

کسب و کار اجتماعی دستادست

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱
ارتباط با کسب و کار اجتماعی دستادست
شماره برگزارکننده
۰۹۱۴۹۷۳۶۳۱۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کسب و کار اجتماعی دستادست