هلدینگ کلان - مجتمع فنی پلی تکنیک - شرکت تجارت جهانی اندیشه

هلدینگ کلان - مجتمع فنی پلی تکنیک - شرکت تجارت جهانی اندیشه

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با هلدینگ کلان - مجتمع فنی پلی تکنیک - شرکت تجارت جهانی اندیشه
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۴۸۷۲۱۶۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام