هلدینگ کلان - شرکت تجارت جهانی اندیشه

هلدینگ کلان - شرکت تجارت جهانی اندیشه

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷
ارتباط با هلدینگ کلان - شرکت تجارت جهانی اندیشه
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۴۸۷۲۱۶۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره هلدینگ کلان - شرکت تجارت جهانی اندیشه

مهدی مهدیانی

بنیان گذار هلدینگ کلان

رئیس هیات مدیره شرکت خدمات مالی کلان حساب

رئیس هیات مدیره موسسه آموزشی کلان آموز

مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری

مشاور مدیریت و کسب و کار

مدیر و مشاور مالی و مالیاتی

سرپرست ارشد حسابرسی