کلید مدیر

کلید مدیر

رویداد‌ها۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۴
ارتباط با کلید مدیر
شماره برگزارکننده
۰۹۳۳۱۱۸۹۲۰۰ - ۰۹۱۲۵۰۸۷۰۴۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره کلید مدیر

در مجموعه کلید مدیر به ارائه ی دوره ها و محصولات مختلف در حوزه ی آموزش حرفه ای مدیران کسب و کار می پردازیم و ابزارهای مدیریت یک کسب و کار را به مدیران کسب و کار ارائه می دهیم .