کلینیک اقتصادی و مالی مهرکام

کلینیک اقتصادی و مالی مهرکام

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با کلینیک اقتصادی و مالی مهرکام
شماره برگزارکننده
۰۱۷۳۲۲۰۱۶۵۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کلینیک اقتصادی و مالی مهرکام

همایش مهرکام زیرمجموعه ای از اولین کلینیک اقتصادی و مالی مهرکام است که توجه خود را بر روی برگزاری همایش ها و کنفرانس های تخصصی گذاشته است.