مرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)

مرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۰۳
ارتباط با مرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۱۱۱۴۲۱۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)

مرکز نوآوری کارولوکس، دانشکده‌ی فنی، دانشگاه تهران