مرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)

مرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)

رویداد‌ها۶۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۹۱۶
ارتباط با مرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۱۱۱۴۲۱۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)

مرکز نوآوری کارولوکس، دانشکده‌ی فنی، دانشگاه تهران