مرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)

مرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)

رویداد‌ها۱۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹۵۲
پنج‌شنبه ۱۳ آذر

راه و چاه 6

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارمرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)
سه‌شنبه ۱۱ آذر

راه و چاه 5

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارمرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)
یک‌شنبه ۹ آذر

راه و چاه 4

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارمرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)
پنج‌شنبه ۶ آذر

راه و چاه 3

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارمرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)
سه‌شنبه ۴ آذر

راه و چاه 2

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارمرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)
یک‌شنبه ۲ آذر

راه و چاه 1

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارمرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)
چهارشنبه ۲۸ آبان

انتقال تجربه کلیک

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارمرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)
سه‌شنبه ۲۹ مهر

3T | Tapsi Tech Talk

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارمرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)
سه‌شنبه ۱۵ مهر

3T | Tapsi Tech Talk

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارمرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)
ارتباط با مرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۱۱۱۴۲۱۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز نوآوری کارولوکس (کلیک)

مرکز نوآوری کارولوکس، دانشکده‌ی فنی، دانشگاه تهران