کمیته توانمندسازی، کارآفرینی و تجاری سازی

کمیته توانمندسازی، کارآفرینی و تجاری سازی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۲
ارتباط با کمیته توانمندسازی، کارآفرینی و تجاری سازی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۶۹۵۱۷۷۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کمیته توانمندسازی، کارآفرینی و تجاری سازی

دفتر توسعه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران