کمیته دانشجویی سندیکا

کمیته دانشجویی سندیکا

رویداد‌ها۱۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۴۹
ارتباط با کمیته دانشجویی سندیکا
شماره برگزارکننده
۰۹۰۵۷۸۳۲۳۴۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کمیته دانشجویی سندیکا

این کمیته متشکل از 22 دانشکده داروسازی می باشد و تحت نظارت سندیکای صاحبان صنایع دارو های انسانی است