کمیته دانشجویی سندیکا

کمیته دانشجویی سندیکا

رویداد‌ها۱۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۱۸
ارتباط با کمیته دانشجویی سندیکا
شماره برگزارکننده
۰۹۰۵۷۸۳۲۳۴۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کمیته دانشجویی سندیکا

این کمیته متشکل از 22 دانشکده داروسازی می باشد و تحت نظارت سندیکای صاحبان صنایع دارو های انسانی است