کمیته دانشجویی هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

کمیته دانشجویی هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۵
ارتباط با کمیته دانشجویی هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره کمیته دانشجویی هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

کمیته دانشجویی کنگره علوم اعصاب، گروهی از دانشجویان دوره دکتری و شاغلین پسا دکتری هستند که تحت نظر کمیته علمی کنگره علوم اعصاب فعالیت می‌کنند.