کمیته رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کمیته رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱
ارتباط با کمیته رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره برگزارکننده
۰۹۹۰۳۷۰۸۴۸۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام