کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی استان لرستان

کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی استان لرستان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۵
ارتباط با کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی استان لرستان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۸۶۶۰۳۸۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی استان لرستان

 کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی استان لرستان نماینده بخش خصوصی در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای دانش بنیان است که مطالبه های فعالین این حوزه را پیگیری می کند.

با توجه به ضعف استان لرستان در حوزه های تحت پوشش کمیسیون، در اولین جلسات سال 1400، کمیسیون تصمیم گرفت راه کارهایی برای بهبود و تقویت این فضا ارائه دهد. 

با در نظر گرفتن این مسئله که بسیاری از فعالین این حوزه به صورت جزیره ای و بی سر و صدا کار می کنند، در گام اول کمیسیون در نظر دارد اقداماتی جهت ایجاد ارتباطات بیشتر اعضا و روابط دوستانه، انجام دهد.

اعضای کمیسیون معتقدند وجود روابط دوستانه و گفت و گو بین فعالین این حوزه، باعث تقویت و قدرتمند شدن اکوسیستم  شده و بستری برای ورود فعالین تازه وارد ایجاد می شود.