گروه آسمان ـ گروه پژوهشی تفکر سیستمی دانشگاه صنعتی شریف

گروه آسمان ـ گروه پژوهشی تفکر سیستمی دانشگاه صنعتی شریف

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۷
ارتباط با گروه آسمان ـ گروه پژوهشی تفکر سیستمی دانشگاه صنعتی شریف
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی