گروه آموزشی آتیه پژوهان عرفان

گروه آموزشی آتیه پژوهان عرفان

رویداد‌ها۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶

متاسفانه مشکلی در بارگزاری اطلاعات رخ داده است، لطفا در صورت تکرار با پشتیبانی ایوند تماس بگیرید.

ارتباط با گروه آموزشی آتیه پژوهان عرفان
شماره برگزارکننده
۸۸۸۵۶۳۰۵ ۸۸۸۵۶۳۴۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره گروه آموزشی آتیه پژوهان عرفان

محتوای کلی دوره :

-اهمیت ومفاهیم سیستم مدیریت ونقش آن دربهبود فضای کسب وکار

-مفاهیم نگرش فرآیندی

اصول وقواعد ممیزی داخلی :

- تعاریف واصطلاحات

- دلایل انجام ممیزی

- انواع ممیزی

- اصول ممیزی (استقلال - نگرش مبتنی برشواهد)

مراحل انجام ممیزی:

- برنامه ریزی ممیزی

- بررسی مستندات

- آماده سازی ممیزی (چک لیست - برنامه ممیزی)

- جلسه افتتاحیه

- اجرای ممیزی

- گزارش ممیزی

- پی گیری ممیزی

روان شناسی ممیزی :

- ویژه گی های ممیزان

- خصوصیات مثبت

- خصوصیات منفی

- برقراری ارتباط

یافته های ممیزی

- مغایرت عمده

- مغایرت کوچک

- مشاهده

- فرصت های بهبود

- نکات مثبت

- نتایج ممیزی

- جلسه اختتامیه

- گزارش ممیزی

- پی گیری ممیزی

تشریح الزامات استاندارد با رویکرد ممیزی

- تشریح الزامات بند 4 

- کارگاه ممیزی بند 4

- تشریح الزامات بند 5 

- کارگاه ممیزی بند 5

- تشریح الزامات بند6

- کارگاه ممیزی بند 6

- تشریح الزامات بند 7

- کارگاه ممیزی بند 7

- تشریح الزامات بند 8

- کارگاه ممیزی بند 8

- تشریح الزامات بند 9

- کارگاه ممیزی بند9

- تشریح الزامات بند 10 

- کارگاه ممیزی بند 10

 

جزئیات دوره :

مدت این دوره 24 ساعت است . در این دوره آموزشی علاوه بر تشریح مفاهیم، مراحل وچگونگی انجام ممیزی نحوه انجام ممیزی الزامات استاندارد بیان می گردد. به تجربه ثابت شده که ممیزی های داخلی در اکثریت قریب باتفاق سازمانها اثربخشی لازم را نداشته وفقط بعنوان رفع تکلیف انجام می گردد. دلیل این معضل عدم توانمندی های ممیزان در انجام ممیزی می باشد. در دوره های آموزشی ممیزی داخلی معمولا اصول وقواعد ممیزی بیان گردیده ودر انتها فراگیر توانمندی لازم را جهت انجام ممیزی اثربخش کسب نمی نماید . بخوبی می دانیم که ممیزی یک فعالیت تجربی هست وهرچه تجربه ممیز بیشتر باشد ممیزی اثربخش تر خواهد بود.  تیم های ممیزی داخلی سالیان سال است که در سازمانهای بزرگ وکوچک با یک روش ابتدایی وضعیف وصرفا جهت رفع تکلیف ممیزی داخلی را انجام می دهند از ابتدا نحوه انجام ممیزی اثربخش را یادنگرفته و تکنیک ها وقواعد اساسی جهت این انجام فعالیت مهم را ندارند. دراین دوره آموزشی که حاصل حدود بیست سال تجربه ممیزی در سازمانهای مختلف اعم از دولتی وخصوصی می باشد، چگونگی انجام ممیزی اثربخش همراه با تکنیک ها وروش های لازم ارائه میگردد. افرادی که دراین دوره آموزشی شرکت می کنند بعداز دوره می توانند یک تیم ممیزی قوی وتوانمند در سازمان خود تشکیل داده و این فرآیند را درجهت پیشبرد اهداف سازمانی هدایت کنند.

 

توانمندی های بعداز دوره :

- شناخت کامل فرآیند ممیزی واهداف آن

- شناخت مراحل وچگونگی انجام فرآیند ممیزی

- آشنایی با چالش ها و مسائل وموانع انجام ممیزی اثربخش درسازمانها

- تسلط کافی به نحوه تدوین چک لیست ها، برنامه ممیزی، نحوه انجام ممیزی وثبت شواهد، تشخیص عدم انطباقها و............

- تسلط کافی به نحوه پی گیری و تحلیل نتایج ممیزی