گروه آموزشی آسپرین با همکاری دانشکده سماء واحد سبزوار

گروه آموزشی آسپرین با همکاری دانشکده سماء واحد سبزوار

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵
ارتباط با گروه آموزشی آسپرین با همکاری دانشکده سماء واحد سبزوار
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره گروه آموزشی آسپرین با همکاری دانشکده سماء واحد سبزوار

آموزش تحلیل بازارهای مالی