گروه آموزشی خوارزمی

گروه آموزشی خوارزمی

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با گروه آموزشی خوارزمی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۹۰۱۸۱۱۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره گروه آموزشی خوارزمی

مرکز تخصصی آموزش های مهندسی صنایع و مدیریت