گروه آموزشی صفیران صادرات

گروه آموزشی صفیران صادرات

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با گروه آموزشی صفیران صادرات
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۷۹۷۱۵۱۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره گروه آموزشی صفیران صادرات

آموزش دورهای بازرگانی و اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه های تخصصی