گروه آموزشی عصب‌شناختی فروردین

رویداد‌های گروه آموزشی عصب‌شناختی فروردین
ارتباط با گروه آموزشی عصب‌شناختی فروردین
درباره گروه آموزشی عصب‌شناختی فروردین

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین یک گروه آموزشی است که تمرکز خود را بر برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در حوزه علوم اعصاب و روانشناسی قرار داده است. تفاوت این گروه با دیگر برگزار کنندگان دوره های اموزشی، وجود کمیته علمی متخصص و کاملا مرتبط با زمینه برگزاری کارگاه ها و همچنین همکاری با موسسات معتبر علمی نظیر انجمن علمی کاردرمانی و کلینیک مغز و شناخت می باشد.