گروه آموزشی فنیکا

گروه آموزشی فنیکا

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۵
ارتباط با گروه آموزشی فنیکا
شماره برگزارکننده
۰۲۶۳۴۷۱۷۴۰۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره گروه آموزشی فنیکا

فنیکا یادگیری برای کسب و کار