گروه آموزشی و پژوهشی آسمان

رویداد‌های گروه آموزشی و پژوهشی آسمان
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با گروه آموزشی و پژوهشی آسمان
درباره گروه آموزشی و پژوهشی آسمان

گروه آموزشی و پژوهشی آسمان متشکل از دانشجویان، معلمان، اساتید و پژوهشگران دغدغه مند است که با هدف جمعی «بهبود شیوه تفکر» در عموم مردم جامعه، فعالیت می‌کنند.

این گروه در دانشگاه صنتی شریف قرار دارد.