گروه آموزشی پژوهشی مقام امن

گروه آموزشی پژوهشی مقام امن

رویداد‌ها۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱
ارتباط با گروه آموزشی پژوهشی مقام امن
شماره برگزارکننده
۰۹۹۰۴۶۴۶۴۵۶ - ۰۲۱۸۸۹۹۳۲۲۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره گروه آموزشی پژوهشی مقام امن

 

استاد محمد رضا محمدی مدرس دوره های آموزشی مقام امن


آموزش در حوزه مدیریت