گروه آموزشی کنکاش

رویداد‌های گروه آموزشی کنکاش
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با گروه آموزشی کنکاش
درباره گروه آموزشی کنکاش

گروه آموزشی کنکاش با همکاری موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان اقدام به برگزاری این همایش میکند.