گروه ادبیات، انسان، شهر - دانشگاه شریف

گروه ادبیات، انسان، شهر - دانشگاه شریف

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴۲
ارتباط با گروه ادبیات، انسان، شهر - دانشگاه شریف
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۰۲۵۰۹۶۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره گروه ادبیات، انسان، شهر - دانشگاه شریف

گروه ادبیات انسان شهر
همکاران:
اندیشکده مهاجر، انجمن اسلامی دانشجویان، جامعه اسلامی دانشجویان و کانون شعر و ادب دانشگاه شریف