مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان

مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶
ارتباط با مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان

گروه ایده دانشگاه کاشان با همکاریه مرکز کارآفرینی دانشگاه برگزار میکند.