گروه تارات با همکاری اتحادیه فیزیک ایران و انجمن علمی فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

گروه تارات با همکاری اتحادیه فیزیک ایران و انجمن علمی فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با گروه تارات با همکاری اتحادیه فیزیک ایران و انجمن علمی فیزیک دانشگاه شهید بهشتی
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۴۹۲۲۹۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره گروه تارات با همکاری اتحادیه فیزیک ایران و انجمن علمی فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

تارات - توسعه و ارتقا روش های آموزشی و توانمندسازی