گروه تجارت الکترونیک چنته با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی

رویداد‌های گروه تجارت الکترونیک چنته با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
ارتباط با گروه تجارت الکترونیک چنته با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
درباره گروه تجارت الکترونیک چنته با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی

این گروه در نظر دارد با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی کارگاه های آموزشی در زمینه کامپیوتر و فناوری اطلاعات را توسط اساتید مجرب در محیط مجهز دانشگاهی برگزار نماید ونیروهای جوان را جهت بازار کار آماده سازد.