گروه چنته با معاونت فرهنگی، اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

رویداد‌های گروه چنته با معاونت فرهنگی، اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
ارتباط با گروه چنته با معاونت فرهنگی، اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
درباره گروه چنته با معاونت فرهنگی، اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

این گروه در نظر دارد با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی کارگاه های آموزشی در زمینه کامپیوتر، فناوری اطلاعات و مارکتینگ را توسط اساتید مجرب در محیط مجهز دانشگاهی برگزار نماید ونیروهای جوان را جهت بازار کار آماده سازد.