گروه تحقیق و توسعه دانش بنیان فن یاد

گروه تحقیق و توسعه دانش بنیان فن یاد

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با گروه تحقیق و توسعه دانش بنیان فن یاد
شماره برگزارکننده
۰۲۱۳۳۷۲۵۲۰۱----۰۹۱۲۴۱۹۱۵۴۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره گروه تحقیق و توسعه دانش بنیان فن یاد

این رویداد با همکاری تیم تحقیق و توسعه فن یاد

و نـظارت مستقیم اینجانب سـید مرتضی جـدی آرانـی

مبدع وبنیان گذار تئوری دست ورزی در آموزش علوم تجربی

علاقمند به پژوهش در حوزه تکنولوژی یادگیری با رویکرد دست ورزی

مخترع وسایل آموزشی دست ساز چند منظوره در حوزه آموزش علوم از سال 1377

طراح وسایل یادگیری با عنوان دست سازه های آزمایش محور و دست ورزه های کاوش محور

مدرس کشوری دوره های آموزشی تولید و کاربرد وسایل یادگیری با تاکید بر رویکرد دست ورزی

دارای 15 سال سابقه ماندگار تدریس نوآورانه، در مدارس روستایی و شهری استان های مختلف کشور

دارای 15 سال سابقه کارکارشناسی توام با سرعتگیر های بسیارقوی در دفاتر ستادی وزارت آموزش و پرورش

مولف کتب درسی علوم تجربی دوره ابتدایی و عضو سابق شورای برنامه ریزی تالیف کتب درسی علوم دوره اول متوسطه

بــرگــزار مــی شـــود.