گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما

گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۷
ارتباط با گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
شماره برگزارکننده
۰۲۱۴۲۴۲۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما

گروه کاریزما هم اکنون در سه حوزه تأمین مالی، مدیریت دارایی و خدمات مالی و مشاوره سرمایه‌گذاری فعالیت مینماید. تأمین مالی از طریق انتشار، تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی انواع ابزارهای بدهی شامل اوراق مشارکت و سایر انواع صکوک و نیز انتشار، تعهد پذیر ه‌نویسی و بازارگردانی اوراق بهادار سرمایه ای شامل انتشار سهام و افزایش سرمایه از جمله فعالیت‌های اصلی شرکت به حساب می آیند. همچنین، خدمات مشاوره درخصوص تجدید ساختار شرکتها، ادغام و تملیک، مهندسی مالی و مدیریت ریسک، سبدگردانی، ارزش‌یابی، تأسیس، پذیره‌نویسی، مدیریت و بازارگردانی انواع صندوقهای سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری، سرمایه گذاری اختصاصی، سرمایه گذاری جایگزین و سایر فعالیت‌های مربوط، از جمله فعالیتهای گروه خدمات بازار سرمایه کاریزماست. مأموریت اصلی کاریزما خلق ارزش برای کلیه ذینفعان و مشتریان است.