گروه دو و آمادگی جسمانی کوهساران

گروه دو و آمادگی جسمانی کوهساران

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۶
ارتباط با گروه دو و آمادگی جسمانی کوهساران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره گروه دو و آمادگی جسمانی کوهساران

گروه کوهساران دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر