گروه صنعتی حمید رضا

گروه صنعتی حمید رضا

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با گروه صنعتی حمید رضا
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۱۱۱۵۵۵۲ - ۸۸۸۳۳۵۲۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره گروه صنعتی حمید رضا

همایش گروه های صنعتی تاسیسات ساختمان