گروه طیف

گروه طیف

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱
ارتباط با گروه طیف
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره گروه طیف

گروه طیف، بعنوان "کانون تفکر مخابرات ایران" با بیش از 12 سال سابقه فعالیت، همواره در زمینه باز کردن مرزهای نوآوری به حوزه مخابرات و صنایع مرتبط با آن در کشور نقش پیشرو داشته است و امروز در بین بازیگران اصلی این صنعت بعنوان "آغازگر تحول در بازار و صنعت مخابرات ایران" شناخته می‌شود.زمینه سازی برای ورود MVNO و FCP به اکوسیستم مخابراتی کشور از جمله سوابق موفق طیف در این حوزه بوده است و هم اکنون فراتر از محدوده مخابرات؛ نوبت به اینترنت اشیاء رسیده است تا در مراحل مختلف چرخه عمر "مگاترند اینترنت اشیاء" ایفای نقش کند.