گروه علمی-آموزشی اروندانش با همکاری دانشگاه آزاد آبادان

گروه علمی-آموزشی اروندانش با همکاری دانشگاه آزاد آبادان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با گروه علمی-آموزشی اروندانش با همکاری دانشگاه آزاد آبادان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره گروه علمی-آموزشی اروندانش با همکاری دانشگاه آزاد آبادان

تلاشی برای ارتقای سطح دانش و ارایه آموزش های پیش از ورود به صنعت