گروه علمی - تحلیلی طیف

گروه علمی - تحلیلی طیف

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۹
ارتباط با گروه علمی - تحلیلی طیف
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره گروه علمی - تحلیلی طیف

کانون تفکر مخابرات ایران