گروه علمی داج

گروه علمی داج

شماره دبیرخانه
۰۲۱۴۴۰۹۹۴۰۰
تعداد کل رویدادها
۱
دنبال کنندگان
۳

درباره گروه علمی داج

دکتر مهدی حبیب زاده (دکترای علوم رایانه - دانشگاه کنکوردیا - مونترال - کانادا)