گروه علمی داج

ارتباط با برگزارکننده
درباره گروه علمی داج

دکتر مهدی حبیب زاده (دکترای علوم رایانه - دانشگاه کنکوردیا - مونترال - کانادا)