Cover
رویداد پیش رو: برنامه نویسی پایتون (طول دوره 60 ساعت) ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ثبت نام

گروه علمی داج

۲ دنبال کننده - ۱ رویداد - دبیرخانه: ۰۲۱۴۴۰۹۹۴۰۰
دنبال کنندگان

دکتر مهدی حبیب زاده (دکترای علوم رایانه - دانشگاه کنکوردیا - مونترال - کانادا)

۰رویداد
برگزار شده

قبلا هیچ رویدادی برگزار نکرده است.