گروه علمی داج

گروه علمی داج

شماره دبیرخانه
۰۲۱۴۴۰۹۹۴۰۰
تعداد کل رویدادها
۲
دنبال کنندگان
۴

درباره گروه علمی داج

دکتر مهدی حبیب زاده (دکترای علوم رایانه - دانشگاه کنکوردیا - مونترال - کانادا)