گروه علمی داج

گروه علمی داج

شماره دبیرخانه
۰۲۱۴۴۰۹۹۴۰۰
تعداد کل رویدادها
۴
دنبال کنندگان
۱۱

درباره گروه علمی داج

دکتر مهدی حبیب زاده (دکترای علوم رایانه - دانشگاه کنکوردیا - مونترال - کانادا)