گروه علمی و پژوهشی معید

گروه علمی و پژوهشی معید

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با گروه علمی و پژوهشی معید
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره گروه علمی و پژوهشی معید

دانشگاه علم و صنعت ایران، باشگاه نوآوری نیترو، دفتر ارتباط با مدارس