گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

رویداد‌های گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
ارتباط با گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
درباره گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

معرفی  گروه مالی و سرمايه گذاری مرکز مطالعات دانشگاه شریف

مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتي شريف، به عنوان اولین کانون تفکر کشور در حوزه مطالعات اقتصادي، صنعتي و تکنولوژيکي از سال 1377  فعاليت خود را تحت نظارت مستقیم معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف آغاز نمود. در ابتدا تمرکز فعالیت مرکز با توجه به حوزه تخصصی دانشگاه بر مباحث تکنولوژیک و فنی استوار بود که به مرور و پس از رویکرد استراتژیک دانشگاه در ورود به حوزه های مدیریتی و اقتصادی رویکردهای فعالیت های این مرکز نیز به این سمت متمایل گردید.

در این بین گروه مديريت مالي و سرمايه گذاري بعنوان یکی از چهار گروه مرکز به فراخور نياز کشور و اهميت توسعه نظام مالي در رشد اقتصادي و به ویژه به توصیه و سفارش صاحبنظران و مدیران حوزه مالی و سرمایه گذاری وقت کشور، به منظور ارائه خدمات آموزشي، ترويجي، پژوهشي، مشاوره اي و توسعه ای در حوزه مديريت مالي و سرمايه گذاري در سال 1383 تشکیل گردیده است. در حال حاضر تمرکز علمی این گروه بر بررسي، تحليل و انتشار يافته هاي پژوهشي در حوزه مسائل مالي، سرمايه‌گذاري و بالاخص تامين مالي در بخش هاي مختلف اقتصادي مي‌باشد.

اين رسالت مهم از طريق ایجاد و بکارگیری ابزارها و نهادهای موثر در جهت توسعه نظام تامین مالی کشور، انجام مطالعات و تحقيقات گسترده به ويژه مطالعات تطبيقي و ميداني و نهايتاً تدوين و انتشار دانش کسب‌ شده در ارتباط با موضوعات فعالیت، برگزاري دوره هاي آموزشي بين المللي براي مديران ارشد سازمان‌هاي مرتبط با موضوع، در حال انجام است و هر ساله برگزاري کنفرانس هايي در سطح ملي و بين المللي و کارگاه هاي آموزشي بين المللي جهت آشنايي اصحاب حوزه مالي با مسايل مالي روز دنيا، بخش مهمي از فعاليت‌ هاي گروه را به خود اختصاص مي دهد. 

از مهمترين ویژگی های اين گروه، بهره گيري از اساتید مجرب شامل اساتید دانشگاه و خبرگان بازار مالی و همچنین استفاده از نيروي انساني مجرب و متخصص جهت انجام هر چه بهتر خدمات، از دانشگاه هاي مطرح مي باشد به طوري که هم اکنون شبکه همکار-پژوهشگر اين گروه بيش از 80 عضو دارد و بيش از 4000 نفر از کارشناسان فعال بازار مالی کشور عضو سایت این گروه مي باشد.

خدمات و فعالیت های این گروه در 4 دسته کلی آموزشی، پژوهشی، ترویجی و مشاوره ای تقسیم بندی می شود و اهم آن ها به شرح ذیل است:

•      ارائه آموزش هاي تخصصي مالي و سرمايه گذاري براي كارشناسان، مديران و تصميم گيران در قالب برگزاری دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی (ضمنا اخیرا مباحث مدیریت پروژه و ریسک نیز اضافه شده است)


•      تدوين گزارش ها، كتب و تحليل هاي مالي و ارائه به بازار
•      انجام طرح هاي پژوهشي كاربردي و ارزش آفرين براي موسسات مالي و غير مالي مختلف در حوزه خدمات مالي و سرمايه گذاري
•      ترویج یافته های پژوهشی و دستاوردهای علمی کارشناسان و پژوهشگران کشور در حوزه خدمات مالی و سرمایه گذاری از طریق برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و همایش های ملی و بین المللی

•     طراحی، تدوین و مدیریت برنامه عملیاتی سازمان های خصوصا در حوزه شهری

•      همراهي و همياري واسطه‌ هاي مالي، شركت هاي خصوصي و دولتي، دستگاه‌ ها، سازمان‌ هاي تصميم ساز و تصميم‌گير و ... جهت پيشبرد خدمات تخصصي خود
•      همكاري در تاسيس شركت هاي تخصصي در حوزه خدمات مالي و سرمايه گذاري
•      همكاري در تاسيس نهادهای موثر در جهت توسعه نظام تامین مالی در کشور از قبیل صندوق هاي سرمايه گذاري مشاع، صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير، صندوق هاي زمين و مستغلات و ...
•      ارائه راهبردهاي فني و علمي جهت طراحي ابزارهاي نوين مالي 
•      تدوين بانك اطلاعات سرمايه گذاران داخلي و خارجي و ارتباط با آنها جهت جذب سرمايه هاي آنها در پروژه هاي كشور
•      تدوین بسته های سرمایه گذاری متناسب با نیاز و درخواست سازمان ها، نهادها و شرکت های داخلی و بین­المللی