گروه مدیریت پروژه آتِس (یزدی)

ارتباط با گروه مدیریت پروژه آتِس (یزدی)
درباره گروه مدیریت پروژه آتِس (یزدی)

گروه آموزشی مدیریت پروژه آتِس برگزار کننده دوره های آموزشی دانشگاهی و صفر تا صد مدیریت پروژه است.