گروه مشاوران توسعه کسب و کار سیناپتک

گروه مشاوران توسعه کسب و کار سیناپتک

ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸
ارتباط با گروه مشاوران توسعه کسب و کار سیناپتک
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۲۶۲۱۴۱۰۵-۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی