گروه مشاوره مدیریت دانش دانا

گروه مشاوره مدیریت دانش دانا

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱
ارتباط با گروه مشاوره مدیریت دانش دانا
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۴۴۰۰۳۶۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره گروه مشاوره مدیریت دانش دانا

مرکز فناوری های هوشمند شهری و گروه مشاوره مدیریت دانش دانا